Guidene i Guide Romsdal er valgt ut fra kriteriene om kunnskap og evne til å gjennomføre guideoppdrag på positiv måte ved å gi gjesten en trygg, lokalkjent og hyggelig opplevelse.

I tillegg til å inneha grunnleggende kunnskap, erfaring og gode kommunikasjonsevner gjennomføres vårt Guide Romsdal kurs før du stolt kan kalle deg «Guide Romsdal» guide.

Send oss en kortfattet søknad som beskriver hvorfor du vil bli med oss som guide, inkludert CV så kontakter vi deg for en samtale for å bli bedre kjent.

Beskrivelse av kurset:

Guide Romsdal kurs for guiding i Romsdalsnaturen

Formål

 • intern opplæring og kvalitetssikring
 • øke guiders kompetanse og kunnskap om Romsdalen
 • styrke Romsdalen sin posisjon som destinasjon
 • styrke gjesteopplevelsen på tur med guide
 • bedre HMS-rutiner på tur med guide

Plassering / posisjon i norsk guideopplæring

 • Guide Romsdal sine kurs er bygd opp som en stige, der vi i første omgang fokuserer på å utvikle basiskurset (trinn 1).
 • Basiskurset skal være et 4dagers kurs med følgende temadager:

Dag 1: Romsdalsnatur (flora, fauna, sporløs ferdsel, naturvern)

Dag 2 : Historie, geologi, vær og værtegn typiske for Romsdalen

Dag 3: HMS og gruppehåndtering (guiderollen, turplanlegging, orientering, sikkerhet)

Dag 4: Guiderolle og gjesteopplevelse (soft-skills, veglederstil, lederskap på tur, formidling)

 • Retter seg mot soft-adventure-markedet
 • Kan sammenlignes med DNTs turleder-stige (dnt.no) eller Mountain Leader (montain-training.org)

Sertifisering

Etter endt basiskurs, får deltakere kursbevis og er kvalifiserte til å søke om jobb i Guide Romsdal. Det er de som er direkte knyttet til oppdrag for Guide Romsdal som får bruke Guide Romsdal-button / bekledning.

Kompetansekrav

Kursdeltakere må søke om opptak til kurset, med vedlagt CV.

Opptakskrav:

– grunnleggende kunnskap om orientering

– minst 20 fjellturer på egenhånd i variert terreng

– god fysisk form

 

Positivt for opptaket:

 • erfaring fra geografisk forskjellige turområder
 • erfaringer med ulike årstider
 • erfaring med gruppehåndtering

 

Ingen aktiviteter passer til ditt søk.
Vennligst endre søkekritteriene og prøv på nytt.